יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
דף הבית למידה בחירום

קווי שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים חברת "מטרופולין בע"מ " הינה החברה שמספקת את שירותי התחבורה הציבורית לכלל אזרחי כפר סבא, כולל שירות לתלמידי ביה"ס בעיר. תלמיד הזכאי /אינו זכאי להחזרי נסיעות חייב להצטייד בכרטיס "רב – קו" ,המקנה לו הנחה בגובה 50% מהמחיר הנדרש. 1. לתלמיד הזכאי להחזרי נסיעות ע"י הרשות תימסר הודעה אישית ע"י מזכירת ביה"ס בו הוא לומד . 2. על ההורים חלה חובה לעדכן את כתובתם במשרד הפנים ולהקפיד שילדיהם רשומים בספח על גבי הטופס הפנימי של משרד הפנים . רק תלמיד המופיע במרשם האוכלוסין עם כתובת עדכנית בכפר סבא, יוכל לקבל החזרי נסיעות ע"פ הקריטריונים שקבע החוק! להלן הקריטריונים שנקבעו ע"פ חוזר מנכ"ל , בחינוך ממלכתי רגיל וממלכתי דתי: המרחק שנקבע למתן החזרי נסיעות ממקום המגורים למוסד החינוכי ולהפך , 1. ילדי גן חובה עד כתה ד' , מ- 2 ק"מ , 2. מכתה ה' עד כתה י' 3 ק"מ . המרחקים נמדדים ע"י משרד החינוך בלבד , ע"פ מערכת ממוחשבת חדשה ארצית, הסעות נט שהחלה כבר משנת הלימודים תשס"ז –(נמדדים מרחקי הליכה בלבד) . 3. ההטענה לתלמיד זכאי ,תתבצע במוסדות החינוך בו לומד/ת התלמיד/ה . 4. תלמיד שאינו זכאי להחזרי נסיעות עפ"י החוק וקיים מרחק לביתו לביה"ס המצדיק פנייה לוועדת חריגים , יוכל לפנות למזכירת ביה"ס לקבל את הטופס הנדרש. יש למלא את הפרטים ולצרף את מסמכים הדרושים ולהגישם אלי למשרד ברחוב נחשון 14 . 5. פירוט המסלולים של חב' " מטרופולין " נמצא , במזכירות מוסדות החינוך ,במשרדי החברה ובאתר האינטרנט 6. חברת מטרופולין מתגברת קווים מיוחדים בשעות הבוקר ובסיום יום הלימודים ומאפשרים לתלמידים להגיע למוסדות החינוך ובחזרה למקום המגורים. 7. תלמיד רשאי להשתמש בכל הקווים הקיימים בעיר כדי להגיע למוסד החינוכי הנדרש. 8. כתובת חברת מטרופולין : מרכז שרונה ,קומה ב מעל השופר סל – לבירורים: *5900. 1. פירוט מסלולי נסיעה בתחבורה ציבורית ובתחבורה המופעלת ע״י הרשות (קובץ excel) 2. מפת קווי הסעות (לחצו להגדלה): מידע נוסף ממטרופולין: כל הפרטים גם באתר העירייה - לחצו כאן

 
מפת קווי נסיעות עירונייםטבלת נסיעות בתחבורה ציבורית ונסיעות בתחבורה המופעלת ע״י הרשות
 
אודות
חוזרים וטפסים
מידע שוטף
חברה וקהילה
פינת הכוכבים
העשרה
גלריה
שכבות וכיתות
כל תחומי הדעת